Contact
Projecten
Studio

#

week 22 Discussieavond door AIR
In de stimulerende omgeving van de Wandschappen vond onder leiding van AIR een debat plaats over Rotterdam Zuid: Wat is er mis? Wat moet daar aan gebeuren? En vooral ook: hoe kunnen ontwerpers daaraan bijdragen met inzet van creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap? Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPR) gaf de aftrap, stedenbouwkundige Stijnie Lohof lichtte nader toe, en de door ons gerealiseerde kiosken bij metro Slinge werden door AIR ingebracht als voorbeeldproject voor hoe met kleine ingrepen de leefbaarheid kan worden vergroot. Ed Goverde, deelraadvoorzitter en opdrachtgever, vertelde tijdens de avond dat er bij metro Slinge na oplevering van de kiosken geen klachten meer zijn over onveiligheid. Lichtpuntjes in donkere tijden!